Our Sponser

Thursday, 12 January 2017


OHH  RE  MANWA

  TU  TO  CHUTIYA  HAI                                    TU  HI  JAANE  TU

                         KYA  SOCHTA  HAI  BHOPDIKE

                                                BC..!